Zaujíma Vás čo sme si pre Vás pripravili?

Od základných informácii a dokumentácie až po komplexné vypracovanie celého plánu spolu aj s cenovou ponukou.
Poskytujeme Vám oveľa viac ako iba naše služby.

Bezpečnosť a ochrana zdraviapri práci (BOZP)

V danej oblasti Vám prostredníctvom bezpečnostno-technickej služby ponúkame zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov. Vypracujeme potrebnú povinnú dokumentáciu, vykonáme všeobecné školenia pre zamestnancov a tiež Vám zabezpečíme komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom odborníkov ako sú: 

 • Autorizovaný bezpečnostný technik,
 • bezpečnostný technik,
 • koordinátor bezpečnosti (koordinácia plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP).

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Nakoľko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ide ruka v ruke s ochranou pred požiarmi nie je nám ľahostajná ani táto oblasť. Služby požiarnej ochrany (tvorbu dokumentácie, tvorbu požiarno-evakuačných plánov, vykonanie školení, či náležité poradenstvo Vám zabezpečíme:

 • Technikom požiarnej ochrany,
 • preventivárom požiarnej ochrany obce,
 • v prípade potreby Vám v spolupráci s našim partnerom SAFETECH SK, s. r. o. zaistíme aj služby a poradenstvo špecialistu požiarnej ochrany.

Ochrana pred požiarmi (OPP)

Nakoľko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ide ruka v ruke s ochranou pred požiarmi nie je nám ľahostajná ani táto oblasť. Služby požiarnej ochrany (tvorbu dokumentácie, tvorbu požiarno-evakuačných plánov, vykonanie školení, či náležité poradenstvo Vám zabezpečíme:

 • Technikom požiarnej ochrany,
 • preventivárom požiarnej ochrany obce,
 • v prípade potreby Vám v spolupráci s našim partnerom SAFETECH SK, s. r. o. zaistíme aj služby a poradenstvo špecialistu požiarnej ochrany.

Civilná ochrana
(CO)

Na základe toho, že Civilná ochrana obyvateľstva v súkromnom a často aj štátnom sektore zaostáva za BOZP a PO sme sa rozhodli rozšíriť naše služby aj o tieto možnosti na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva:

 • Vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva,
 • vypracovanie a aktualizácia plánu ochrany obyvateľstva zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,
 • vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany.

Balíky mesačného paušálu

Balík Základ

Balík od 55 do 110 EUR/mes.,
Balík vhodný pre 1 – 20 zamestnancov

Balík Základ Plus

Balík od 110 do 200 EUR/mes.,
balík vhodný pre 20 – 50 zamestnancov

Balík VIP

Balík od 200 EUR/mes.,
Balík vhodný pre veľké spoločnosti
od 50 zamestnancov

Balíky obsahujú dané služby:

 • Dokumentácia BOZP
 • Dokumentácia OPP
 • Dokumentácia CO (ak si to zákon u objednávateľa vyžaduje)
 • Pomoc pri zavedení systému PZS
 • Školenie BOZP
 • Školenie OPP
 • Školenie CO (ak si to zákon u objednávateľa vyžaduje)
 • Poradenské služby v oblasti BOZP, OPP, PZS a CO
 • Komplexné posúdenie rizík
 • Pomoc pri riešení pracovných úrazov
 • Komunikácia s príslušnými úradmi
 • Služby autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany

Balíky jednorázového poplatku

Balík Základ pre živnostníkov

Balík od 50 do 80 EUR jednorázovo, oboznámenie so zákonmi, školenie a dokumentácia

Balík Štart

Balík od 350 do 450 EUR jednorázovo, balík vhodný do 10 zamestnancov

Balík Štart Plus

Balík od 450 do 700 EUR jednorázovo, balík vhodný do 25 zamestnancov

Balíky obsahujú dané služby:

 • Dokumentácia BOZP
 • Dokumentácia OPP
 • Dokumentácia CO (ak si to zákon u objednávateľa vyžaduje)
 • Školenie BOZP
 • Školenie OPP
 • Školenie CO (ak si to zákon u objednávateľa vyžaduje)
 • Komplexné posúdenie rizík

Čo by ste ešte mali vedieť?

Cena mesačného paušálu záleží od počtu zamestnancov ich fluktuácie, zložitosti systému pracovnej činnosti a v závislosti na špeciálnych požiadavkách objednávateľa.

Balík s jednorazovým poplatkom odporúčame spoločnostiam s malou fluktuáciou zamestnancov (to znamená s malým a stálym tímom ľudí), tento balík Vám zabezpečí vytvorenie dokumentácie a školenia na dobu trvania dvoch rokov, po ktorých je potrebné vykonať opätovnú aktualizáciu systému BOZP a školení. Ani po uplynutí tohto obdobia sa však nemusíte obávať. Pokojne sa obráťte na nás, radi Vám s aktualizáciou systému pomôžeme. Navyše naším stálym zákazníkom garantujeme výrazné zľavy.

Máme toho pre Vás oveľa viac!

Rozmýšľali ste nad spoluprácou, nad tým akú dostanete cenovú ponuku alebo iba nad spoločnou šálkou kávy?