Chránime Vás aj Vaše osobné údaje

S nami sú Vaše osobné údaje v bezpečí.

Ako spracúvame OÚ spracované kontaktovaním pomocou formulárov?

Informácia o spracúvaní osobných údajov odoslaním vyplneného formulára

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v spoločnosti Proteko s.r.o., Semerovo 566, 941 32 Nové Zámky. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: proteko@proteko.sk alebo telefonicky 0907 870 439.

 

Prečo budeme Vaše osobné údaje spracovávať

Vaše meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo budeme spracúvať preto, aby sme Vás mohli kvalitne informovať o Vami vyžiadaných informáciách vo forme emailových správ a to v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov čiže na základe Vášho súhlasu.

 

Informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín

Vaše osobné údaje nebudeme prenášať do tretích krajín (to znamená aj mimo EÚ) ani jednou z našich spracovateľských činností.

 

Komu budú vaše osobné údaje poskytnuté

Vaše osobné údaje umiestňujeme v našej vlastnej mailovej a cloudovej infraštruktúre, ktorá je umiestnená v spoločnosti Proteko s.r.o., Semerovo 566, 941 32 Nové Zámky, kde sú všetky postupy a procesy vrátane spracovávania osobných údajov pravidelne kontrolované a bezpečne chránené.

Tiež využívame hostingové služby spoločnosti WebHouse s.r.o., Paulínska 20. 917 01 Trnava, ktorá zavádza internetové postupy a pravidlá, ktoré určujú ochranu a manipuláciu s dátami v súlade s bezpečnostným štandardom.

 

Ako dlho budú Vaše osobné údaje uchovávané

Vašu emailovú adresu budeme uchovávať pokiaľ neodvoláte svoj súhlas, ktorý ste nám udelili. Váš súhlas je možné kedykoľvek odvolať prostredníctvom emailu alebo telefonického kontaktu. Ostatné osobné údaje slúžia na jednorázový účel odpovedania na Vaše otázky alebo požadované informácie, ktoré nám odošlete prostredníctvom online formulárov na našej webovej stránke.

 

Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte právo:
– vyžadovať prístup k Vašim osobným údajom
– na zmenu, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich osobných údajov
– na prenos Vašich osobných údajov

Pokiaľ máte pochybnosť o zákonnosti spracovania Vašich osobných údajov môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Ako si uplatníte svoje právo

Vaše právo si u nás môžete uplatniť kedykoľvek, a to doručením Vašej žiadosti buď osobne alebo písomne na adrese Proteko s.r.o., Semerovo 566, 941 32 Nové Zámky alebo na emailovú adresu proteko@proteko.sk 

 

Ako spracúvame súbory cookies?

Informácia o spracúvaní cookies na proteko.sk

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v spoločnosti Proteko s.r.o., Semerovo 566, 941 32 Nové Zámky. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: proteko@proteko.sk alebo telefonicky 0907 870 439.

 

Prečo spracúvame cookies

Cookies, teda krátky reťazec písmen a čísel uložený na vašom zariadení pri návšteve nášho webu proteko.sk spracúvame preto, aby sme zistili čo vás v skutočnosti na našich stránkach zaujíma. Prostredníctvom sledovania cookies zvyšujeme funkčnosť našej stránky, jej hodnotu a praktickosť využitia.

Využívaním a návštevnosťou našej webovej stránky proteko.sk súhlasíte s využívaním technológie cookies.

 

Ako dlho vaše cookies spracúvame

Session cookies, teda dočasné cookies spracúvame do doby, než vy sami zatvoríte internetový prehliadač alebo záložku prehliadača na ktorej máte spustený našu webovú stránku protkeo.sk.

Persistent cookies, teda trvalé cookies zostávajú vo vašom prehliadači uložené dovtedy, kým neskončí ich životnosť alebo ich manuálne sami neodstránite.

 

Informácie o prenose cookies tretím stranám

Naša webová stránka proteko.sk obsahuje množstvo podstránok. Na jednotlivých podstránkach (napríklád stránka Vítame Vás, Kto sme, Služby a pod.) sa môžu nachádzať analytické alebo funkčné skripty, ktoré si ukladajú cookies za účelom zobrazovania reklamných kampaní v oblastiach, ktoré konkrétne vás zaujímajú a ktoré často vyhľadávate. 

 

Ako spracúvame údaje o deťoch a mladistvých?

Informácia o spracúvaní osobných údajov osobám mladších ako 16 rokov

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „všeobecné nariadenie o ochrane údajov“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Naše identifikačné a kontaktné údaje

Vaše osobné údaje budeme spracovávať v spoločnosti Proteko s.r.o., Semerovo 566, 941 32 Nové Zámky. Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom emailu: proteko@proteko.sk alebo telefonicky 0907 870 439.

 

Údaje o deťoch, mladistvých alebo osobách mladších ako 16 rokov

Naše webstránky proteko.sk nie sú určené deťom, mladistvým ani osobám mladším ako 16 rokov. Ich osobné údaje úmyselne nezhromažďujeme. Ak však zistíme, že nedopatrením prípadne podvodom boli z našej strany získané osobné údaje o deťoch, mladistvých alebo osobám mladším ako 16 rokov, podnikneme všetky potrebné kroky aby boli údaje bezodkladne a okamžite odstránené okrem prípadov, kedy nás zákon viaže si ich ponechať.

 

Máte nejaké nejasnosti alebo otázky?

Zaujíma Vás niečo čo ste tu nenašli?

V prípade že máte akékoľvek otázky prípadne nejasnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo informácií spojených s ochranou osobných údajov neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom emailu: proteko@proteko.sk alebo telefonicky 0907 870 439.