Potrebujete vypracovať dokumentácie alebo zabezpečiť školenia pre BOZP?

Komplexné riešenia BOZP a OPP

Civilná ochrana

V tejto oblasti Vám prostredníctvom osvedčenia SKR – COKP1 – 2019/000332-188 ponúkame zabezpečenie plnenia povinností na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)
V tejto oblasti Vám prostredníctvom bezpečnostno-technickej služby ponúkame zabezpečenie plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a legislatívy.
Ochrana pred požiarmi (OPP)

Nakoľko bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ide ruka v ruke s ochranou pred požiarmi nie je nám ľahostajná ani táto oblasť.

Chceli by ste sa dozvedieť viac?

Pozrite si všetko čo sme si pre Vás pripravili.

Proteko v číslach

%

Úspešných projektov

Hodín online

Šálok kávy

Máme toho pre Vás oveľa viac!

Rozmýšľali ste nad spoluprácou, nad tým akú dostanete cenovú ponuku alebo iba nad spoločnou šálkou kávy?