Zaujíma Vás kto v skutočnosti sme?

„Predovšetkým tím mladých, ambicióznych ľudí, ktorí sa rozhodli kráčať vlastnou cestou.“

Kto sme?

“ Teší nás keď môžeme každý svojou troškou prispieť tam, kde cítime, že je to pre nás ako jednotlivcov alebo našu spoločnosť potrebné. “

Spoločnosť Proteko s. r. o. vznikla v roku 2018 ako nástupca fyzických osôb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci od roku 2015. A to za účelom podpory a skvalitnenia služieb malých a stredných podnikov v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Je totiž nepopierateľným faktom, že legislatívne požiadavky sú neúprosné a zaväzujú všetky právnické i fyzické osoby a rovnako aj fyzické osoby – podnikateľov vykonávať zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vzhľadom na povahu pracovných činností v súlade so zákonmi o BOZP, ochrane pred požiarmi a civilnej ochrany Slovenskej republiky.

Náš tím je síce malý, ale o to odhodlanejší a flexibilnejší pri riešení danej problematiky. Kde sa usilujeme zabezpečiť čo najväčší posun v oblasti šetrenia ľudských zdrojov v nadväznosti na kvalitu a efektivitu pracovnej činnosti u klienta.

Čo robíme?

Zaoberáme sa poradenstvom, realizujeme požadované školenia, vypracovávame kompletnú  potrebnú dokumentáciu vo výrobnej i nevýrobnej sfére v oblasti BOZP, ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany. Aktívne spolupracujeme z NIP, riaditeľstvami HaZZ SR a MVSK v otázkach civilnej ochrany pre čo najlepšie a najaktuálnejšie vypracovanie príslušnej dokumentácie a riešenie aktuálnych problémov u klienta.

 

Náš tím

Ing. Elvíra Gabrhelová

autorizovaný bezpečnostný technik
elvira.gabrhelova@proteko.sk

Ing. Matej Kasák

bezpečnostný technik
a technik požiarnej ochrany
matej.kasak@proteko.sk

Čo máme radi?

Cestovanie a turistika

Kultúra a umenie

Spoznávanie nových ľudí

Motivácia a výzvy

“ Teší nás keď môžeme každý svojou troškou prispieť tam, kde cítime, že je to pre nás ako jednotlivcov alebo našu spoločnosť potrebné. “

Máme toho pre Vás oveľa viac!

Rozmýšľali ste nad spoluprácou, nad tým akú dostanete cenovú ponuku alebo iba nad spoločnou šálkou kávy?